2.ჭიპის ჩაკრა (სვადჰისტანა) स्वाधिष्ठान

 

     სვადჰისტანა - მას აგრეთვე ეძახიან სექსუალობის ჩაკრას. ვინაიდან ის წარმოადგენს სექსუალობის, სიამოვნების მიღების, ნაყოფიერებისა და სექსუალური ვნებების წყაროს. ეს ჩაკრა ორგანიზმში პასუხისმგებელია სექსუალური მიზიდულობაზე სექსუალურ პარტნიორთა შერჩევაზე,  უამრავ ემოციებზე და ასოციაციებზე დაკავშირებული სექსთან. როდესაც ეს ჩაკრა მუშაობს ჰარმონიულად ადამიანი გრძნობს თავის შინაგან ძალას და ღიაა გრძნობების მიმართ. მას ჯამრთელი ლოგიკური შეხედულება აქვს სექსზე, რომელიც არ გამორიცხავს მის ცნობისმოყვარეობას, ავანტიურიზმს და ნოვატორობას ამ სფეროში. როდესაც ჩაკრა გაწონასწორებულია, ადამიანი ავლენს და გამოხატავს გულახდილ გრძნობებს ამ საკითხებში სხვა ადამიანებათ მიმართებაში. ჩაკრის დაუბალანსირებელ მდგომარეობაში ადამიანს ურთულდება საკუთარი პრინციპების დაცვის უნარიანობა.       

   სვადჰისტანა დაკავშირებულია მენჯთან, ლიმფურ სისტემასთან, თირკმელებთან, ნაღვლის ბუშტთან და სასქესო ორგანოებთან. ორგანიზმში არსებულ ყველა სითხესთან - სისხლი, ლიმფა, კუჭის წვენი, სათესლე სითხე და ა.შ.ამ  [ჩაკრის ენერგიის ფერია ნარინჯისფერი]. რომელიც ემსახურება შთამომავლობის გაგრძელებას. მოცემული ციფრული დიაპაზონები  აურა-კამერის მიხედვით წარმოადგენენ  ჩაკრის ენერგეტიკულ მაჩვენებლებს.

ახაზზე მოცემული დიაგრამა, თვალსაჩინოების მიზნით გამოსახავს ჩაკრების ენერგეტიკული აქტიურობის სხვადასხვა მდგომარეობას, პირობით ერთეულებში. დიაგრამა აგებულია  აურა-კამერა MbGA -ს მონაცემების მიხედვით. ჩაკრების მათემატიკურ  მოდელირების საფუძველზე.

პირობითი ერთეულების განმარტება  აურა-კამერა MbGA-ს  მიხედვით
  • 100 - ჩაკრის ზეაქტიურობა. მაღალი პროდუქტიულობა, ძლიერი ემოციური გამოხატვა.
  • 80  - ჩაკრას დაბალანსებული მუშაობა. საშუალო პროდუქტიულობა და ემოციური გამოხატვა. 
  • 40  - ჩაკრას მუშაობის მსუბუქი დისბალანსი. ჩაკრის ჯერ კიდევ პოზიტიური მდგომარეობა.
  • 20  - ჩაკრას დაუბალანსირებული მუშაობა. იმყოფება სტრესის ქვეშ. - ჩაკრის დაბალი ენერგია. შეზღუდული ემოციური გამოხატულობა. ყურადღება უნდა მიექცეს შემოქმედებით თვისებებსა და ხარისხს

ჩვენი კვლევები

    სვადჰისტანა ჩაკრის ყველაზე უფრო გავრცელებული ენერგეტიკული ანომალიაა ადამიანის მიმართ რაიმე შეპირების მიცემა. ”სვადჰისტანის ველის განთავისუფლება, მისი რეალიზაციის არ ქონების დროს”. ქალმა, თუ მამაკაცმა ველი გაანთავისუფლა ხალხი განეწყო სექსისთვის, მაგრამ შემდეგ ცრუ განგაში”. ამ დარღვევის არსი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ადამიანს გააჩნია სურვილი მაგრამ ბლოკირებულია, ანუ არ არსებობს შინაგანი ნებართვა სურვილზე გნებავს-გააკეთე-ისიამოვნე. ხოლო თუ ადამიანს აქვს სურვილი მაგრამ შინაგანი უფლება ამაზე არ არის მაშინ ადრე, თუ გვიან წარმოიქმნება დაავადებები. ქალებში ეს წარმოქმნის დანამატის დაავადებებს და საკვერცხეების ანთებას. სვადჰისტანა ჩაკრის პასიურობის შემდეგი დარღვევის საინტერესო ტიპი არის ის, რომ ჩვენი კულტურა ბაზირდება ქრისტიანობაზე. ანუ არის ზოგადი უარყოფითი დამოკიდებულება სექსთან. ეს დადგმა იმდენად ღრმად არის გამჯდარი ჩვენს კულტურაში, რომ მაშინაც კი როდესაც შეგნებულად ფიქრობ რომ, ყველაფერი კარგია და ყველაფერი დასაშვებია, გულის სიღრმეში მაინც ის რჩება და ადვილად მისგან დახსნა ძალიან გიძნელდება. (ამ  დადგმას ჩვენს მენტალიტეტში გააჩნია ძალიან ღრმა ფესვები). თუ, ეს დადგმა აქტიურად გამოიხატება მაშინ ადამიანი შესაძლებელია მიდრეკილი იყოს უამრავ სოკოვან ინფექციებისკენ. მეორე მხრივ, თუ ადამიანმა არ იცის უბრალოდ როგორ მიიღოს სიამოვნება, მაშინ გამორიცხული არ არის რომ, მან მიიღოს მრავალნაირი დაავადებები. მაგალითად მამაკაცებში პროსტატიტი. ამის გარდა შინაგანი შეკავებისას, სავსებით რეალურია წარმოიქმნას დაავადებათა კრებული წელის არეში და ამ არის ელასტიურობის დაქვეითება. ასევე არასწორი შინაგანი შეკავება კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური მიზეზია, რომელიც პირდაპირ ურტყამს სვადჰისტანა ჩაკრას და შესაძლებელია მიიყვანოს ამა, თუ იმ პათოლოგიასთან როგორც ქალში ასევე მამაკაცში.  

 ყველა მოთხოვნილებები რომლებიც წარმოიშვნენ და ვერ კმაყოფილდებიან შესაძლებელია დაგროვდნენ ბარძაყებში. ბარძაყის მომჭერის სახით. მამაკაცებს როგორც წესი ეს დაკავშირებული აქვთ ბარძაყის წინა ზედაპირთან. ხოლო ქალებს ბარძაყის უკანა ნაწილებში. რაც წარმოადგენს ცელულიტის წარმოშობის ერთ-ერთ მიზეზს. ქალებში სიმსუქნის სინდრომი დაკავშირებულია სვადჰისტანა ჩაკრის პასიურობაზე. (რეალიზაციის უქონლობაზე). ასევე წინამდებარე ჯირკვლების (პროსტატა) დაავადებები გარკვეულ ასპექტში დაკავშირებულია შინაგან უფლების უქონლობაზე. მიიღოს ადამიანმა ეს სიამოვნება, ემოციული რიგიდობა, არა შეგრძნებითი არამედ ემოციური რიგიდობა.
  მამაკაცი ვერ იღებს სრულყოფილად სიამოვნებას ქალისგან, ის ვერ თავისუფლდება მთლიანად სექსის დროს, რასაც მოყვება მუდმივი ახალი პარტნიორის ძიება. მოსინჯა ახალი, მაგრამ რაღაც ის არ არის, წავიდა ისევ ახლის ძიებაში. ამ დროს პრობლემა მასშია. არ არსებობს მასში მთლიანი სიამოვნების შინაგანი უფლება.
 

  ზოგჯერ ასეთი დაბლოკვის მოტივაცია არის თვითონ სურვილი, აჩვენოს მან თავისი თავი  ”საწოლში” და დაამტკიცოს მამაკაცური თვისებები. შედეგი უარყოფითი. როგორც აღმოსავლეთ ათასწლეულმა პრაქტიკამ აჩვენა ანაჰატა ჩაკრის გაუხსნელობა (დისჰარმონია) სწორედ არის ამ პრობლემატიკური საკითხების ერთ-ერთი ენერგეტიკული გასაღები. ამ პრობლემებიდან გამომდინარე კომპანიის დიდ ინტერეს წარმოადგენდა სხვა ჩაკრებთან ერთად გამოკვლეული ყოფილიყო ”სქესობრივი ჩაკრის” მდგომარეობა ქართულ რეალობაში. ექსპერიმენტების პირობები ანალოგიურია როგორც სხვა ჩაკრებთან დაკავშირებით    მულაჰარა, მანიპურა , ანაჰატა ,  ვიშუდჰა, აჯნა, საჰასრარა.     
   
   როგორც ჰისტოგრამა მეტყველებს 645 გამოკვლეული პირიდან ჩაკრის სტერსული მდგომარეობა გააჩნდა 405 პირს 210 ის წინააღმდეგ. რაც იმის მანიშნებელია რომ, აბსოლუტური უმრავლესობა ნაკლებად არის გათვითცნობიერებული საკითხზე, რომელსაც ადამიანის ჯანმრთელობის წინასწარი შესაძლებელი პროგნოზირება ქვია. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იღებს მხოლოდ ცალმხრივ მიმართულებების სამედიცინო თუ, ფსიქოლოგიური სახის ინფორმაციას. აბსოლუტურად იგნორილებულია ცოდნა რომელიც აღმოსავლეთის ცივილიზაციებმა მრავასაუკუნოვანი გამოცდილებით დააგროვეს და ახლაც იყენებენ მას წარმატებით. გამოკვლეულ მოსახლეობის ამ ნაწილში გვერდითი ტესტების გამოყენებით დადგინდა აგრეთვე მათი საშუალოზე დაბალი სექსუალური კულტურის არსებობა. ჯგუფს სადაც ჩაკრის ზეაქტიობა ( 30 პიროვნება) დაფიქსირდა, თუ დავეყრდნობით ინდუისტურ და ბუდისტური სწავლებას
  სვადჰისტანის აგზნების სინდრომის შესახებ  - აღგზნებული სვადჰისტანა შეიძლება წარმოიქმნას მაშინ, როდესაც ადამიანს ამ ჩაკრაზე აქვს გადანაწილებული ძალიან დიდი ენერგია და ის უბრალოდ არ რეალიზირდება. ანუ ენერგია არ გამოდის გარეთ ”კუდებზე”  ადამიანს სურს მაგრამ ის კუდებს არ უშვებს. ამან პიროვნება შეიძლება მიიყვანოს ცისტიტამდე. (შარდის ბუშტის ანთებამდე). ეს სინდრომი ასევე შესაძლებელია გახდეს თავის ტვინში სისხლი დიდი ინტენსიობით მიმოქცევის მიზეზი. რომელიც ხშირ შემთხვევებში თავდება თავის ტკივილებით, შაკიკით.

  ზოგიერთი ტიბეტური და ჩინური მედიცინის სპეციალისტთა აზრით სავსებით შესაძლებელია, რომ  შიზოფრენიის დავადების იმ შემთხვევათა ნაწილი, რომელიც ფორმირდება პუბერტანტულ (თინეიჯერულ) ასაკში, გამოწვეულია სწორედ ამ სინდრომის წარმოშობის მიზეზის გამო.
  ხშირად როდესაც გოგონასთვის დგება დაოჯახების დრო (სრულიად მომწიფებულია სექსუალური კონტაქტებისთვის). ოჯახი მას ეწინააღმდეგება და ეუბნევა რომ ჯერ კიდევ ნაადრევია. ხოლო ამ დროს ჰორმონები მზად არიან და არ იციან რომ ჯერ კიდევ უნდა დაელოდონ პასპორტის აღებას. ამით ისინი რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით, მაგრამ დათვური სამსახურით ანგრევენ საკუთარი პირმშოს ენერგეტიკულ ბალანს. სვადჰისტანასთან აგზნების სინდრომთა აგრეთვე დაკავშირებულია ასეთი დაავადება - სისხლის მიქცევა თავში - გოგონა ზის და უცებ მისი სახე წითლდება როგორც პამიდორი. მიზეზი იგივეა. ეს ყველაფერი გადის როდესაც მას
უჩნდება პარტნიორი და ის აკმაყოფილებს მის მოთხოვნებს.[ სვადჰისტანა ჩაკრას ენერგიის დაბალანსების და ჰარმონიული მუშაობის მინერალთა ჩამონათვალი  ]  

  კვლევის შედეგების შეჯერებამ გვიჩვენა შემდეგი სურათი იხ. 2 დიაგრამა. გამოკვლეული პიროვნებებიდან (645 ერთეული) მხოლოდ 33% აღმოაჩნდა ჩაკრა გახსნილი და ენერგეტიკულად ჰარმონიულ მუშაობის მქონე. 62% ჩაკრა დაუბალანსებელი ჰქონდათ. საიდანაც 10 პიროვნებას ჩაკრის ფუნქციონირება, როგორც სექსუალურ და რეპროდუქციულ ორგანოების ენერგეტიკული მომარაგებელ-გადამანაწილებელის, თითქმის სტრესულ მინიმუმს გაუტოლდა. საკვლევ ობიექტთა 5%-ს ჭიპის ჩაკრა დაუფიქსირდათ, როგორც სვადჰისტანას აგზნების სინდრომის ნათელი გამოხატულება. (კვლევები ჩატარებულია ქ.თბილისში 2011-2012 წ.წ.)

 თითოეული ჩაკრისთვის არსებობს პროდუქტთა სპეციფიკური ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებაც ხელს უწყობს მათ გამართულ მუშაობას. რომელიმე ჩაკრის მუშაობაში დისჰარმონიის აღმოჩენა, მანიშნებელია ამ პროდუქტთა კვების რაციონში დეფიციტის ან ჭარბი რაოდენობით მიღების დოზირებასთან.

            რეკომენდირებული ჩაკრა სვადჰისტანას ბალანსირებისთვის პროდუქტთა ჩამონათვალი:

ფორთოხალი (ინ) სტაფილო (იან) პაპაია (იან) ატამი (ინ) გარგალი (ინ)
მანგო (ინ) მუსკუსის ნესვი (იან) ხურმა (იან) იაპონ.ფორთოხალი(ინ) ყველი ჩადერი (იან)

 

   

კოპირება აკრძალულია ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე.

Protected by Copyscape Web Copyright Protection