ინდიგო ბავშვების გამოვლენა

 

INDENTIFICATION OF INDIGO CHILDREN

ისინი ისეთები არ არიან როგორც სხვები. ისინი ფენომენალურ მეხსიერებას ფლობენ. მათი წარმოშობა მოცულია იდუმალებით. ვინ არიან ისინი.

ინდიგო ბავშვები ?   

ეს ტერმინი პირველად შემოვიდა 1982 წელს. ამერიკელი ფსიქოლოგის და ექსტრასენსის ნენსი ენტეპის მიერ. მან აღმოაჩინა რომ, ზოგიერთ ბავშვებს რომლებიც განსხვავდებოდნენ სხვებისგან თავიანთი ფენომენალური მეხსიერებით და ქცევებით ჰქონდათ ინდიგოს ფერი აურა. ამიტომ ამ ბავშვებს მას შემდგომ შეარქვეს ინდიგო ბავშვები.

           მათთვის დამახასიათებელი ზოგადი ემპირიული თვისებები

1.ასოციალურობა, დაბალი კომუნიკაბელურობა;

2.შინაგან სამყაროს დომინირება გარეგან სამყაროზე;

3.ხასიათის მკვეთრი ცვალებადობა;

4.იმპულსურობა,მიუღებელ პირობებისას დეპრესიისკენ გადახრა; 

5.ემპირიული გზით ცოდნის შეძენის მიდრეკილება;

6.ერთიმეორისგან დაშორებულ საგნების ინტერესი;

7.სოციალური სამართლიანობისა და მაღალი პასუხიმგებლობის გრძნობა; 

8.განვითარებული ინტუიცია და  საშიშროების შეგრძნება; 

9.ადგილზედ მოუსვენლობა,ენერგიულობა,ყურადღების დეფიციტი; 

10.მაღალი თვითშეფასება,ინდივიდუალობა,დაუმორჩილებლობის სურვილი;

11.ავტორიტეტების მიუღებლობლობა;

12.ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფად ათვისების უნარები;

13.ტრადიციული აღრზდის მეთოდების უგულველყოფა;

14.ტვინის ნახევარსფეროების ამბიდექსტრული უნარი.

  გამომდინარე იქიდან რომ, საკითხი დღეისათვის არის ზეაქტუალური, წარმოადგენს სპეკულაციის საგანს, შეფუთულია მისტიციზმით, რელიგიური ინტერპრეტაციებით და მცდარი კონცეპციებით. დაინტერესების შემთხვევაში გამოკვლევა მოხდება მხოლოდ ყველა კონფედენციალობის გათვალისწინებით. შემოთავაზებული მეთოდოლოგია დაფუძნებულია ფერთა თეორიის, ფსიქო-ფიზიოლოგიური პარამეტრების და თანამედროვე ბიოენერგეტიკული მაღალ ტექნოლოგიების სინთეზის პრინციპზე. არ ექვემდებარება გასაჯაროებას და ფართო განხილვას. დაპატენტებულია აშშ-სა და იაპონიაში.  

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection დაინტერესებულებს დაგიდგენთ თქვენი ბავშვების აურის ფერს. ინდიგო ბავშვების გამოვლინების შემთხვევაში, შეგეძლებათ მოახდინოთ თქვენი ურთიერთობის კორექტირება თქვენს პატარებთან მიმართებაში