9 ტიპი. ინდიგოს ფერის აურა


 
სფეროები მახასიათებლები
ფიზიკური  მიმღები, «ორსქესოვანი», განვითარებული აქვს კარგად ხუთივე გრძნობა. მგრძნობიარე სხეული.
ემოციური  უყვარს ყველა და ყველაფერი. მგძნობიარე. (სრულად). მინდობი, ლოიალური, პატიოსანი, დამთმობი, ერთგული, გულუბყვილო.
მენტალური  გამგები, ნათელი, არტისტული, შემომქმედი, დამოუკიდებელი, ცხოვრობს ინტუიციით. თავგანწირული
სულიერი  ნათელცხებული, გამსჭვალული უმაღლესი ცოდნით. ჭეშმარიტად ზიდავს თავის ჭაპანს.
მისია  სულიერი ზრდა. ემსახუროს და უყვარდეს გარშემოყოფნი. მოახდინოს შინაგანი ცოდნისა და თავის თვითრეალიზაცია.
განვითარება შინაგანი აღქმა, დაფუძნებული ინტუიციურ ცვლილებებზე. რომელსაც ხელმძღვანელობს მისი გული.
ფიზიკური დატვირთვა სეირნობა, ცეკვები,ცურვა,მედიტაცია, მეცადინეობა სულიერი ვარჯიშებითა და ტექნიკით.
ბატარეის გადატვირთვა მედიტაცია და მუსიკის მოსმენა. საკუთარი სივრცის შექმნა. შინაგანობრივი კავშირი ღმერთან.  სულიერი სემინარები. მოგზაურობა წმინდა ადგილებში.
მეტყველება რბილი ხმა. შინაგანი დიალოგი. ურთიერთობის ქალური ტიპი.
ქმედება თავაზიანი, თანამგრძნობიარე, მიმღები, მზრუნველი.
დამოკიდებუ-ლებებში მზრუნველი, ღრმად მგძნობიარე, გულითადი, სულიერად მონათესავე პარტნიორთა მაძებარი.
სოციუმი მიყვება და უსმენს შიდა ხმას. უპირატესობას ანიჭებს ერთი ერთზე საუბრებს. ცოტა ჰყავს ახლო მეგობრები.
ინტიმური სფერო სექსი -ღრმა. სულიერი გამოცდილება. ინტიმურ დამოკიდებულებისას ამჟღანებს მზრუნველობას. იხსნება მხოლოდ ძალიან ახლობლებთან. მისტიური.
ფინანსები ფული - სუფთა კონცეპტი. ის აკმაყოფილებენ პირველად მოთხოვნილებებს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

თუ იცით დაზუსტებით რომელ ტიპის აურის მატარებელი ხართ, საიტზე წარმოდგენილი ადამიანის აურის ფსიქოტიპის მახასიათებლები ახლოს არის რეალობასთან. პერსონალური გამოკვლევის გარეშე საიტზე მოცემული მახასიათებლების ინტერპრეტაციის საშუალებით, აურის ტიპის დადგენა მოკლებულია რეალობას და ემზგავსება მხოლოდ თქვენი ფანტაზიის ნაყოფს.