7 ტიპი. მუქი მწვანე ფერის აურა

სფეროები მახასიათებლები
ფიზიკური  მიწიერი, მატერიალური, სიმდიდრისა და ფუფუნების შემფასებელი. მტკიცე. თავისი მოსაზრების გარკვევით გამომხატველი. სტრუქტურალისტი. მომთხოვნი. ვერ იტანს ცვლილებებს.
ემოციური  ამაყი, მტიცე. თანმიმდევრული, დაჟინებული. შეუპოვარი დარწმუნებული საკუთარი მაღალ განვითარებულობის უპირატესობაში. დაჯერებული საკუთარ უპირატესობაში.
მენტალური  ორგანიზირებული, თანაზიარი, პატივმოყვარე. მომთხოვნი. გამორჩეული კარგი მეხსიერებითა ინტელექტით და სწრაფი მიხვედრილობით.
სულიერი მხარე ღმერთს აღიქვამს მენტალურად.
მისია  ინტელექტუალური ზრდა. ისწავლოს და ასწავლოს სხვებს.
განვითარება  შინაგანობრივად და იღებს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას.
ფიზიკური დატვირთვა   სეირნობა.  ვარჯიში შენობაში. აერობიკა. შესაძლებელია პროფესიონალური მონაწილეობა.
ბატარეის გადატვირთვა ბუნებაში გასვლა. სპორტით დაკავება.  ადამიანებთან კონტაქტი.
მეტყველება სწრაფი ,პირდაპირი, ზუსტი გარკვეული უნარებით.  
ქმედება ძლიერი, პირდაპირი, მჭერმეტყველი, ჭკვიანი, სტაბილურად  აგზნებული.
დამოკიდებუ-ლებები ბევრს ელოდება გარემოცვისგან. გააჩნია მიზანი. ეძებს ადამიანებისგან გაგებას და აღიარებას.
სოციალური სფერო სულიერად არისტოკრატი. მხარს უჭერს მდიდრული ცხოვრების ფორმას. მეგობრები ეს საქმიანი პარტნიორებია. მონაწილეობას იღებს სოციალურ მოვლენებში.
ინტიმური სფერო სექსუალური. არჩევანში ფრთხილი, სჭირდება ემოციური თანაგრძნობა და უსაფრთხოება.
ფინანსები ფული - ეს არის ფუფუნება, სიმდიდრე,  უპირატესობა სხვა დანარჩენ  სამყაროსთან. დამოუკიდებლობა.

  

 

 

 

 

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

 

საიტზე წარმოდგენილი ადამიანის აურის ფსიქო ტიპის მახასიათებლები ახლოს არის რეალობასთან, თუ იცით დაზუსტებით რომელ ტიპის აურას მიეკუთნებით. მახასიათებლების ინტერპრეტაციის საშუალებით პერსონალური გამოკვლევის გარეშე, აურის ტიპის დადგენა მოკლებულია რეალობას და ემზგავსება მხოლოდ თქვენი ფანტაზიის ნაყოფს.