6 ტიპი. მწვანე ფერის აურა

სფეროები მახასიათებლები
ფიზიკური  შეგნებული, აქტიური. ფიზიკურად გამოირჩევა საუკეთესო ჯამრთელობით. აქვს მოთხოვნილება მოძრაობის, აზროვნების. მისი გონება, სული და სხეული იმყოფება უმეტეს შემთხვევებში დაბალანსირებული.
ემოციური  დამაკმაყოფილებელი.  იმყოფება ჰარმონიაში. ღია, მეგობრული გრძნობების გამოხატვისას ბუნებრივი. ყურადღებას აქცევს უსაფრთხოებას.  ეყრდნობა საფუძვლებს.
მენტალური  სწრაფად აზროვნებს,  სწრაფად ღიზიანდება,  უხვსიტყვიანია.  ორენტირებულია მაღალ იდეალებზე და იმედებზე.  ადვილად იღლება.კონსერვატორი.
სულიერი  ბუნება ეს ღმერთია - ჰარმონია და ბალანსი.
მისია  შექმნას მშვიდობა ჰარმონია და ბალანსი. გრძნობს მოთხოვნილებას ასწავლოს და იურთიერთოს . დატკბეს ცხოვრების ჰარმონიით, ბალანსითა და თვითგამოხატულებით.
ზრდა  განვითარება ზრდა განვითარების ბუნებრივი პროცესი, მიზნისა და მისიის შესაბამისად.
ფიზიკური დატვირთვა ცურვა, ცეკვა, იოგა, გასეირნება ცხოველებთან  ერთად (ძაღლი. ცხენი) ვარჯიში.
ბატარეის გადატვირთვა გადატვირთვისათვის საჭიროებს კონტაქტს ბუნებასთან, ცხოველთა სამყაროსთან. სეირნობა პარკში ან ტყეში.  ასევე ეხმარება მას ცეკვები,  გრძნობების გამოხატვის შესაძლებლობა.
მეტყველება სწრაფი, მსუბუქი. დამოკიდებულებებში დამრიგებელი. უყვარს გრძნობების და აზრების გაზიარება.
ქმედება კომუნიკაბელური, ღია, მსუბუქი, ცრუმორწმუნე.
დამოკიდებუ-ლებები მეოჯახე. საჭიროებს რამოდენიმე ახლო მეგობარს.
სოციუმი საკმაოდ სოციალური. საჭიროებს აუცილებელ ცხოვრებისეულ კონტაქტებს,   ურთიერმოქმედებას.
ინტიმური სფერო სექსი - საყვარელ ადამიანთან ბუნებრივი ქმედება. მასთან მიმართებაში ამჟღავნებს გრძნობებს ადვილად ეჩვევა პატნიორს.
ფინანსები ფული - ეს არის ფუფუნების საგანი, საჩუქრები, სამოსი, მოგზაურობა, უშიშროება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

საიტზე წარმოდგენილი ადამიანის აურის ფსიქოტიპის მახასიათებლები ახლოს არის რეალობასთან, თუ იცით დაზუსტებით რომელ ტიპის აურას მიეკუთნებით. ამ მონცემთა ინტერპრეტაციის საშუალებით პერსონალური გამოკვლევის გარეშე, აურის ტიპის დადგენა მოკლებულია რეალობას და ემზგავსება მხოლოდ თქვენი ფანტაზიის ნაყოფს.