2 ტიპი. წითელი ფერის აურა

								
				
 სფეროები                    მახასიათებლები
ფიზიკური  ენერგიული, მძლავრი, სიცოცხლის უნარიანი, მდგრადი, პრაქტიკული, სექსუალური,  მომქმედი, ზეაქტიური, ლიდერი
ემოციური  მღელვარე, ვნებიანი, მგრძნობიარე,თავის სურვილების ამყოლი, დაჯერებული, იმპულსური,  ფეთქებადი,  გაღიზიანებადი.
მენტალური  ნებისყოფიანი,  კონკურენტუნარიანი, პირდაპირი, ყველგან გამარჯვების მსურველი, აგზნებადი.
სულიერი  აღიქვამს ღმერთს, როგორც ფიზიკურ რეალობას.  ხაზს უსვამს მას ყველა პოზიტიური მოქმედებისას.
მოტივაცია წარმატებები,  გამარჯვება, მაქსიმალურად აქტიური ცხოვრება
მისია,  დანიშნულება შეიგრძნოს ცხოვრება და მიიღოს უმალვე სიამოვნება.
ზრდა განვითარება ნახტომისებური, მუდმივად მზარდი.
ფიზიკური დატვირთვა ბოდი-ბილდინგი, ფეხბურთი, მინი-ფეხბურთი, აერობიკა, ცეკვები, პროფესიონალური მონაწილეობა სპორტში,
ბატარეის გადატვირთვა შეათავსოს ძალა სიყვარულთან.  ემოციური და ფიზიკური შეგრძნებების დაბალანსება სოციალურზე  განწყობის მიმართვა
მეტყველება ძლიერი მაღალი ხმა. სწრაფი და პირდაპირი მეტყველება
ქმედება იმპულსური,  ფეთქებადი,  აღგზნებული,  პირდაპირი
დამოკიდებულებები სიამოვნებითი, აგზნებული, ხანმოკლე, დროებითი კონტაქტები
 სოციუმი
ინტიმური  ეროტიკული.  ადვილად აგზნებადი.  ყოველთვის აღელვებული,  ვნებიანი, შეყვარებული.როლებში სწრაფად იჭრება. 
ფინანსები ფული აძლევს უსაფრთხოებას.  ის ნიშანია წარმატების.  ასეთი პიროვნება არის გამფლანგველი და ტრანჟირი.

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

 

 საიტზე წარმოდგენილი ადამიანის აურის ფსიქოტიპის მახასიათებლები ახლოს არის რეალობასთან, თუ იცით დაზუსტებით რომელ ტიპის აურას მიეკუთნებით. მახასიათებლების ინტერპრეტაციის საშუალებით პერსონალური გამოკვლევის გარეშე, აურის ტიპის დადგენა მოკლებულია რეალობას და ემზგავსება მხოლოდ თქვენი ფანტაზიის ნაყოფს.