ჩვენი ვიდეოები You Tube -ზე

 

ვიდეო ინფორმაცია სხვადასხვა თემებზე ადამიანის აურასთან დაკავშირებით

ბიოველი ფიზიკოსის თვალით განმკურნება რეიკი ცენტრი ჩაკრა         ადამიანის  აურა  ადამიანის შვიდი სხეული  როგორ დაინახო აურა
აურა და მაგიუ რი ზემოქმედბა აურა ტესტირე ბა აურის დიაგნოს ტიკა  ჰოლოტროპული სუნთქვა საინფორმაციო ველი,  აურა, ჩაკრები სინესთეზია

სინესთეტები

სთვის მუსიკა

სემიონ კირლიან ენერგეტიკული      კავშირი დედამიწასთან ორგონიტის ზემოქმედება აურაზე მესამე თვალის    აქტივაცია  ტორსიული   ველები

ფრთხილად ტვინია  ფრთხილად ტვინია  ფრთხილად ტვინია  ფრთხილად ტვინია  ფრთხილად ტვინია  გონების პოტენცია