წიგნები ბიოენერგეტიკაში ქართულ ენაზე

 მხოლოდ პერსონალური შეკვეთით   

1.”ადამიანის აურა, ინფორმაცია მის გარშემო”

წიგნში აღწერილია ამ ფენომენის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია. ქრონოლოგიურად დალაგებულია მისი აღმოჩენისა და განვითარების საფეხურები. ადამიანთა კლასიფიცირება აურის მიხედვით. მასზე ზემოქმედების სხვადასხვა ფაქტორები. თანამედროვე ინსტრუმენატული მეთოდები მის აღმოსაჩენად და დასაფიქსირებელად. პრაქტიკული მეთოდოლოგია მის თვალით დასანახად

2.” მინერალები და ადამიანის ჩაკრები”

წიგში აღწერილია კრისტალებისა და მინერალების სამკურნალო თვისებები, თუ როგორ მოქმედებენ ისინი ადამიანის ჩაკრებზე, აურაზე და სხვადასხვა ფსიქო - ენერგეტიკულ მაჩვენებლებზე. წიგნში მთავარი ადგილი ეთმობა ქვების-თერაპიის (კრისტალო თერაპიის), ათასწლოვან სამკურნალო ხელოვნების პრაქტიკული ჩვევებს და მეთოდოლოგიებს. მინერალთა გამორჩეულ წარმომადგენლთა თვისებებს, მათ პრევენციულ და რელაქსაციურ უნარებს. რომელსაც იყენებდნენ ძველ აღმოსვლეთში და დღეისთვის უკვე ევროპასა და ამერიკაში. 

3. "ეთერზეთები და ადამიანის აურა”

ეს წიგნი არის პირველი მცდელობა ქართულ სინამდვილეში თავმოყრილიყო უძველესი დროიდან დღევანდლამდე საიდუმლეობით მოსილი არომატების, როგორც სამკურნალო ასევე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ეფექტები. წიგნში განხილულია ეთერზეთების ზემოქმედება ადამიანის აურაზე და ჩაკრებზე. აგრეთვე მოცემულია ძირითადი ეთერზეთების კომბინაციური გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და არომათერაპიაში. ეთერზეთები როგორც სამკურნალო თვისების მქონე ბუნებრივი სუფთა ნატურალური რეაგენტები. მოცემულია არომა რეცეპტების ნაირსახეობა ყოველდღიურ პირად ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. დაწყებული ფსიქიკიდან დამთავრებული სექსუალური პრობლემების ჩათვლით.

4. ”სანახელაო 200 ქვა.” 

ბროშურაში განხილულია ყველაზე პოპულარული ორასი სანახელაო მინერალი (ქვა). რომელიც გამოიყენება როგორც სტოუნ თერაპიაში ასევე საიუველირო საქმეში. მოცემულია მათი სამკურნალო და მაგიური თვისებები. მათი გამოყენების სფეროები თილისმის სახით  და მათგან დამზადებული სამკაულების ჯადოსნური უნარები. წიგნის ბოლოს მოცემულია ამ მინერალების ყველა სხვა არსებული დასახელებები (სინონიმები).მათ შორის ძველი ქართული დასახელებები.რაც მკითხველს შეუმსუბუქებს გარჩევადობას და თავიდან ააცილებს ტერმინოლოგიაში არსებულ გაურკვევლობებს.

 

წიგნების რეალიზაცია მხოლოდ ინდივიდუალური შეკვეთით. წიგნების შეძენით დაინტერესებულმა პირებმა დაგვიკავშირდით ელ.ფოსტაზე   ან ტელ: 210 63 66